fairtrade dedinicja
, ,

Fair trade

Bez względu na to, na którym kontynencie czy w którym kraju: ludzie chcą zarabiać przynajmniej tyle, aby mogli z tego wyżyć.

Jeżeli rolnik nie może wyżywić swojej rodziny pomimo ciężkiej pracy fizycznej, jest to częściowo spowodowane niesprawiedliwymi strukturami handlu światowego. Celem Fair Trade jest zmiana tych struktur.

Z artykułu dowiesz się:

  • czym jest fair trade
  • jak oznaczone są produkty wyprodukowane zgodnie z zasadami fair trade?

 

 

Fair trade co to? Definicja

Fair trade (Sprawiedliwy Handel)

Sprawiedliwy handel ma na celu poprawę warunków życia i pracy ludzi na początku łańcucha dostaw oraz wzmocnienie ich pozycji politycznej i gospodarczej. Wymaga to różnych strategii. Na przestrzeni lat rozwinęło się wiele organizacji i różnych podejść do sprawiedliwego handlu. Odnoszą się one jednak do spójnych zasad i wartości.

W 2001 r. cztery międzynarodowe organizacje patronackie sprawiedliwego handlu (FLO, IFAT, NEWS! i EFTA) uzgodniły następującą wspólną definicję sprawiedliwego handlu:

„Sprawiedliwy handel jest partnerstwem handlowym opartym na dialogu, przejrzystości i szacunku oraz dążeniu do większej sprawiedliwości w handlu międzynarodowym. Sprawiedliwy handel przyczynia się do zrównoważonego rozwoju poprzez poprawę warunków handlu i zabezpieczenie praw socjalnych dla producentów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Organizacje sprawiedliwego handlu (wraz z konsumentami) są zaangażowane we wspieranie producentów, podnoszenie świadomości i kampanie na rzecz zmiany zasad i praktyk tradycyjnego handlu światowego“.

Sprawiedliwy handel dzisiaj jest alternatywnym podejściem do tradycyjnego handlu, opartym na partnerstwie między producentami i handlowcami, przedsiębiorstwami i konsumentami.

Fair trade to nie tylko handel towarami; to także promowanie większej sprawiedliwości na szczeblu politycznym. Sprawiedliwy handel nie jest rozwiązaniem wszystkich problemów świata, ale oferuje producentom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji możliwość wprowadzania swoich produktów do obrotu na sprawiedliwych warunkach.

Sprawiedliwy handel to coś więcej niż tylko import i dystrybucja produktów. Nadaje twarz ludziom stojącym za tymi produktami. Poprawa ich warunków życia i pracy jest celem sprawiedliwego handlu.

fair trade w praktyce

Fair Trade czy Fairtrade?

Fair Trade pisany osobno oznacza ruch, którego celem jest realizowanie zasad uczciwości w handlu, na przykład poprzez różne organizacje i systemy certyfikacji organizacji i produktów.

Fairtrade  określa jeden z systemów certyfikacji produktów będący własnością organizacji Fairtrade Labelling Organizations International (FLO).

 

Znak sprawiedliwego handlu

znak fair tradeZnak sprawiedliwego handlu identyfikuje towary, które pochodzą ze sprawiedliwego handlu i zostały wyprodukowane zgodnie z określonymi kryteriami społecznymi, ekologicznymi i ekonomicznymi.

 

 

Źródło: http://www.forum-fairer-handel.de/fairer-handel/definition/

Poprzedni wpis Następny wpis