marilyn monroe

Moda definicja

Pojęcie mody jest wszechobecne, spotykamy się z nim na co dzień i każdy może coś o niej powiedzieć.

A gdyby tak zapytać kogoś o definicę mody w jednym zdaniu? Tutaj już niewielu miałoby aż tyle do powiedzienia, ponieważ pojęcie mody jest dość trudne do zdefiniowania.

Dla wielu z nas moda jest synonimem z trendami wyznaczanymi przez projektantów. Zdecydowanie nie jest to wyczerpująca i wystarczająca definicja mody.  W tym artykule postaram się zdefiniować pojęcie mody.

Moda, jedno pojęcie – kilka definicji

Mody nie da zdefiniować się jednym zdaniem. Starając się zamknąć modę w ramy definicji, można stwierdzić, że:

  • Moda wyraża ogólnie dominujący smak na danym obszarze (odzież, muzyka itp.).
  • Moda nigdy nie jest ostateczna, ale zawsze się zmienia.
  • Moda jest czymś , co w danym momencie uchodzi za normale.

Uwaga: Być może wielu określiłoby modę jako „ubranie“. Jest to zbyt duże uproszczenie. Chociaż stało się to bardzo powszechne, a moda jest często używana w powszechnej opinii jako synonim „ubrania“, nie jest to właściwa definicja.

Moda definicja według słownika PWN

moda [łac.], socjol. jeden z regulatorów zachowania się jednostek w społeczeństwach nowoczesnych; służy jako środek zarówno wyróżniania się z tłumu, jak i konformizmu w stosunku do wybranych grup; w przeciwieństwie do obyczaju moda jest bardzo zmienna: za dobre i piękne uchodzi zwłaszcza to, co nowe i pochodzi z ośrodków uznawanych w danym czasie i miejscu za przodujące w tej lub innej dziedzinie; dostarczane przez modę wzory przestają obowiązywać tym szybciej, im szybciej się upowszechniają; rozwój mody ma źródła psychologiczne, społeczne i ekonomiczne, które nie zostały jeszcze w pełni zbadane; moda wywiera największy i najbardziej widoczny wpływ na sposób ubierania się, czesania, makijażu itp., ale bardziej lub mniej wpływa na wszystkie dziedziny życia społeczeństw nowoczesnych, w których jest cenione raczej to, co najnowsze, niż to, co tradycyjne

Moda, a styl

Wiele osób utożsamia modę z pojęciem stylu. Są to według mnie dwie różne sprawy. Wystarczy spojrzeć na ikony stylu, takie jak chociażby Audrey Hepburn, Marlena Dietrich czy  Marilyn Monroe, które również w dzisiejszych czasach stanowią źródło inspiracji.
Jak stwierdziła jedna z najsłynniejszych projektantek Coco Chanel:
„Moda przemija, styl pozostaje”.
coco chanel

ikona stylu

 

 

Poprzedni wpis Następny wpis